Telefon görüşmesi kaydı delil olur mu

Gerek şantaj, tehdit hakaret veya bir başka suça ya da haksızlığa maruz kalan mağdur, gerekse 3. Nitekim Yargıtay , babasının haklılığı ispatlamak için görüşmeleri kaydeden ve bu kayıtları başkalarına ifşa etmemiş olan kişinin, güttüğü bilinç ve kastına göre, hukuka uygun davrandığına hükmetmiştir.

Yargıtay telefon görüşmelerini delil saymadı

Yargıtay , benzer bir olayda annesinin vekili avukatla annesinin arasındaki ücret konusundaki ihtilâflı durumun gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için o ortamda gizli çekim yapan 3. Nitekim Danıştay , bir kamu görevlisinin çalışma odasına yerleştirilen gizli kamera sistemi ile izlenmesinin özel hayatın gizliliğine aykırı olduğuna hükmetmiştir.

Boşanma davasına ilişkin bir kararda, arkadaşı olan taraf lehine delil elde etmek için kendisini telefonda o arkadaşıymış gibi tanıtıp konuştuğu karşı tarafın sesinin kaydedilmesinin hukuka aykırı olduğuna işaret edilmiştir Yargıtay, a. Aksi hal kişisel verileri kaydetme, bunları hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme gibi suçlardan TCK, m.

Gizlice Alınan Ses, Görüntü ve Video Kaydının Delil Değeri Nedir?

Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara. Danıştay , Danıştay 1. Derdiman, R. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Cengiz , Hukuk Başlangıcı, 5. Baskı, Aktüel Yayınları, Bursa.

Telefon konuşması kaydı delil kabul edildi

Baskı, Orion Kitabevi, Ankara. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara. Bası, Beta Yayınları, İstanbul. Yargıtay , Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin Yargıtay , Yargıtay Ceza Dairesinin Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, s.

Görüşme kayıt uygulaması kullanmak hapis cezasıyla sonuçlanabilir

Yargıtay , Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Yargıtay a , Yargıtay Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, s. Yargıtay, , Yargıtay Dikkat                                        :. Bu hususta Yasal Uyarı sayfasını da kontrol edebilirsiniz.


  • iphone X arama kaydı kaç günlük!
  • Ses Kaydı Delil Olarak Kullanılabilir mi?!
  • Telefon konuşması kaydı delil kabul edildi!
  • ios yazılım yükleme?

Erişim Tarihi Şeklinde kaynak gösterilmesi gerekmektedir. Kaynak: R. Aldatmanın ispatında aldatılan eşin başvurduğu yollardan bir de aldatan eşin aldatma eyleminin veya eşini aldattığına dair beyanlarının onun bilgisi ve rızası olmaksızın ses veya görüntülü kayda alınmasıdır.

Kayda alma işlemi tarafların müşterek konutuna yerleştirilmiş bir ses veya görüntü kaydedicisi ile yapılabileceği gibi bugün kullandığımız akıllı telefonların kayıt edici cihazları ile de mümkündür. Bu şekilde elde edilen ve aldatan eşin açıkça aldatmayı ikrar ettiği ses ve görüntü kayıtları veya bizzat aldatmanın ses ve görüntü kayıtları mahkemede delil olarak kullanılabilir mi? Zira, katılanın kastı, bir başkasının özel hayatına müdahale olmayıp, kendisine karşı işlendiğini düşündüğü suçla ilgili olarak kaybolma olasılığı bulunan kanıtların kaybolmasını engellemek ve yetkili makamlara sunmak amacına yöneliktir.

Denilerek bizim konumuzdaki aldatılan eşin, sırf aldatılma vakasını ispatlayabilmek için aldatan eşin ses ve görüntü kayıtlarını onun rızası hilafına ve bilgisi dışında alması ile elde edilmiş delillerin hukuka uygun olup olmadığı ve delil olarak mahkemece de değerlendirilebilip değerlendirilemeyeceği konusu netleştirilmiştir. Burada önemli olan aldatılan eşin, aldatan eşinin ses ve görüntü kayıtlarını sırf aldatma vakasını ispatlayabilmek ve mahkemeye delil olarak sunabilmek için almış olmasıdır. Özel hayatın gizliliğine aykırı davranmamak nasıl bir hukuki yükümlülük ise, eşlerin evlilik birliği içerisinde birbirlerine sadık kalması da aynı oranda hukuki bir yükümlülüktür.

Aldatan eşin, hukuki bir yükümlülük olan sadakan yükümlülüğüne aykırı davranmış olması kendi içinde hukuka aykırı bir eylem olduğundan, sırf bu hukuka aykırı eylemi ortaya çıkartmak için aldatan eşin gizli ses ve görüntü kayıtlarının onun bilgisi dışında kayda alınması hukuka aykırı bir eylem olmaktan çıkmaktadır.

Zira evlilik birliği içindeki sadakat yükümlülüğü söz konusu olduğunda asıl olan ailenin özel hayatının gizliliği ve dokunulmazlığıdır ve ailenin özel hayatına aykırı davranan aldatan eşin, sırf aldatmayı ispat etmek için alınmış ses ve görüntü kayıtları için benim özel hayatımın gizliliğine girilerek bu deliller elde edilmiştir ve bu yüzden de değerlendirmeye alınamaz diyemeyecektir.

Antalya boşanma davalarında sayı olarak Türkiye sıralamasında en üstlerde yer alan bir şehirdir ve şehrin turizm şehri olması, yaz mevsiminin çok uzun sürmesi gibi nedenlerle aldatma vakalarının ve doğal olarak da aldatmaya dayalı boşanma davalarının çok sık yaşandığı bir yerdir. Kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmadığı ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumlarda karşı tarafla yaptığı konuşmaları kayda alması halinin hukuka uygun olduğunun kabulü zorunludur.

tax-marusa.com/order/siwytodi/geolocaliser-telephones-app.php

Ses Kaydı Delil Sayılır mı? | Avukat Mehmet Ali Helvacı, Boşanma Avukatı

Aksi takdirde kanıtların kaybolması ve bir daha elde edilememesi söz konusudur. Dairenin kararında, Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen'in, meşru müdafaa olarak değerlendirilebilecek, hakaret, tehdit veya şantaj suçlarına muhatap olan ve o an konuşmaları kayıt altına alan mağdurun elde ettiği bu delilin hukuka uygun sayılacağı yönündeki çalışmasından alıntı yapıldı. Öğretide, kayıtları alan kişinin meşru savunma çerçevesinde hareket ettiği, eyleminin haberleşmenin gizliliğini ihlal veya kişiler arasındaki konuşmaların kayda alınması ya da benzeri bir suçu oluşturmayacağı, yapılan kayıtların da hukuka uygun ele geçirilmiş delil sayılması gerektiği şeklinde görüşlerin de bulunduğu kaydedildi.

Kararda, sonuç olarak katılanın sanıkla yaptığı telefon görüşmesini kayıt etmek suretiyle elde ettiği hukuka uygun olduğu kabul edilen kayıtların değerlendirilmesi suretiyle sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği bildirildi. Telefon konuşması kaydı delil kabul edildi. Ana Sayfa » Yaşam. Yargıtay Ceza Dairesi, bir kişinin kendisine hakaret edenle arasında geçen telefon görüşmesini kayda alarak elde ettiği delili hukuka uygun saydı.

Etiketler: telefon konuşması , kayıt , mahkeme , delil.

EN ÇOK SORULANLAR